Wat zijn wij?


Stichting Budget Support Assen zet zich in voor mensen die het financieel en daardoor ook vaak sociaal moeilijk hebben.

Wij helpen niet door geld te geven, maar wel met praktische zaken. We geven bijvoorbeeld tips om je uitgaven aan te passen op je inkomsten. We verlenen ook hulp bij het bijhouden van je huishoudboekje, misschien kunnen we je leren op een andere manier met geld om te gaan. We vullen, als het nodig is, samen met jou formulieren in, nemen contact op met instanties, schrijven brieven, verwijzen soms door, kortom: We doen samen met jou gewoon wat nodig is! Laten je er niet alleen voor staan!

Maar ook voor sociale en maatschappelijke problemen hebben we een luisterend oor en proberen we oplossingen te zoeken.

Ook als je (grote) schulden hebt kun je bij ons terecht. We gaan gewoon in je eigen vertrouwde omgeving de zaken bespreken.
Ook hulp en ondersteuning bij het eventueel aanvragen van schuldsanering bij de GKB (Gemeenschappelijke Krediet Bank) is mogelijk. We gaan zelfs met je mee als je daar prijs op stelt.

We kunnen ook bemiddelen bij de Voedselbank Hart van Drenthe als er behoefte is aan ondersteuning door voedselpakketten.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de privacy-wetgeving.

Natuurlijk zijn er wel voorwaarden: Je moet gemotiveerd zijn, er echt de schouders onder willen zetten, zodat we samen een oplossing vinden.

Heb je structurele alcohol-, drugs- of criminaliteits-problemen, dan kunnen we je daarin niet begeleiden, daarvoor bestaan instanties die dat beter doen dan wij kunnen. Maar we willen ons natuurlijk wel inzetten voor je financiele problemen. We werken wel samen met bijv. VNN. GGZ. OGGZ.

We hebben geen oordeel over hoe je problemen zijn ontstaan, we kijken alleen naar hoe we ze kunnen oplossen.

Stichting Budget Support neemt je niet het roer uit handen, maar staat je met raad en daad bij. Je blijft zelf de baas over jouw financien.