Raad van Toezicht


Thilla Franken
Mijn naam is Thilla Franken. Sinds mei 2013 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Budget Support Assen. Naast mijn loopbaan in het onderwijs ben ik geruime tijd als gemeenteraadslid voor het CDA in Assen actief geweest. Vanuit die hoedanigheid ben ik nauw betrokken geraakt bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. De transformatie naar de participatiemaatschappij vind ik een zeer boeiend proces. Een organisatie als Stichting Budget Support kan daaraan een vitale bijdrage leveren. Daarom wil ik mij graag inzetten om als lid van de Raad van Toezicht bij te dragen aan de continuering van de activiteiten van de Stichting Budget Support.


Reinier de Bruijne

Ik ben Reinier de Bruijne. Sinds mei 2013 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Budget Support Assen.

Naast mijn werk als financial controller heb ik mij zes jaar ingezet als diaken voor de Protestantse Gemeente Assen. Vanuit deze functie ben ik betrokken geraakt bij Budget Support, en hebben wij als diaconie samen met Budget Support mooie dingen bereikt die anders misschien wel nooit van de grond waren gekomen.

Wat ik mooi vind is dat Budget Support zich bezig houd met de mensen die het super hard nodig hebben. Het krachtige is dat dit niet alleen in financiƫle zin gebeurt maar ook in praktische hulp

Een organisatie als Stichting Budget Support hebben wij gewoon nodig in Assen en kan een vitale bijdrage leveren. Daarom wil ik mij graag inzetten om als lid van de Raad van Toezicht bij te dragen aan de continuering van de activiteiten van de Stichting Budget Support.


Fred Veldwisch

Ik ben Fred Veldwisch.

Sinds begin 2017 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Budget Support van Assen.

Jarenlang was ik diaken, eerst van de Gereformeerde Kerk Assen en de laatste acht jaar van de Protestantse Gemeente Assen.Die laatste acht jaar was ik voorzitter van de wijkdiaconie vanvoorheen wijkgemeente Assen-Noord, later van het huidige Vredenoord.

Gedurende die jaren maakte ik deel uit van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Assen In die tijd raakte ik bekend met en betrokken bij de St. Budget Support Assen.

Voorheen werd regelmatig door burgers met financile problemen, die door wettelijke regelgeving buiten de hulpverlening vielen, een beroep gedaan op de Diaconie van de kerk, die dan ook, zo goed en kwaad als dat ging, de begeleiding op zich nam.

Sinds dit laatste ‘professioneel’ wordt behartigd door de St. Budget Support worden mensen beter geholpen en komen zij eerder weer op het goede spoor.Hierdoor is de Diaconie in staat meer mensen (ook financieel) te helpen.Voor mij is heel duidelijk geworden dat St. Budget Support een essentile bijdrage levert aan deondersteuning van mensen die de grens van hun zelfredzaamheid hebben bereikt.Hieraan wil ik graag mijn bijdrage leveren.