Links


Nationaal Fonds Kinderhulp
Geen kind mag buitengesloten worden door armoede! Nationaal Fonds Kinderhulp maakt geluk mogelijk in de vorm van een tweedehands fiets of een dagje uit.
https://kinderhulp.nl/

Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds
creert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financile redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
https://www.jeugdsportfonds.nl/